SHOQATA E TREGTIMIT TË TITUJVE NË SHQIPËRI

Anëtarët themelues

Asambleja e Përgjithshme përbëhet nga:

 

Prodata Securities sha

“Prodata Securities sha” është licencuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, për kryerjen e transaksioneve me tituj dhe veçanërisht blerjen dhe shitjen e titujve me porosi të klientit dhe veprimtarinë e këshillimit të veprimtarisë me tituj.

Të gjitha transaksionet financiare të aktivitetit të kompanisë janë subjekt i mbikëqyrjes së vazhdueshme të autoriteteve ligjzbatuese shqiptare dhe ato ndërkombëtare.

Smartcom sha

“Smartcom sha” është e autorizuar përmes një liçencë të lëshuar nga AMF (Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare), për kryerjen e transaksioneve me tituj dhe veçanërisht blerjen dhe shitjen e titujve me porosi të klientit ne tregun e licensuar ne territorin e Republikes së Shqipërisë.

Të gjitha transaksionet financiare të aktivitetit të kompanisë janë gjithashtu subjekt i mbikëqyrjes së vazhdueshme të autoriteteve ligjzbatuese shqiptare dhe ato ndërkombëtare.

 

Evente

S M T W T F S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Rruga Ismail Qemali, pallati Green Park, kulla 1, kati 2-të, Tiranë, Shqipëri.
info@asta.al
+355682081438