SHOQATA E TREGTIMIT TË TITUJVE NË SHQIPËRI

 

SHOQATA E TREGTIMIT TË TITUJVE NË SHQIPËRI - ASTA

 

Shoqata ASTA përfaqëson komunitetin e profesionistëve të ndërmjetësimit financiar në Shqipëri. ASTA synon zhvillimin e tregut për veprimtarinë e tregtimit të titujve duke promovuar brokerimin dhe ndërtimin e një marrëdhënie profesionale përmes praktikave dhe procedurave evropiane.

 

Anëtarët

Prodata Securities sh.a.

Kompania “Prodata Securities sh.a.” është themeluar në vitin 2013 nga një menaxhim i huaj me eksperiencë më shumë se 20-vjeçare në fushën e nënkontraktimit të shërbimeve të marketingut financiar.

Lexo më shumë

Validius sh.a.

"Validius sh.a." është një kompani e re, por me një menaxhim me eksperiencë në tregun shqiptar të titujve. Në bashkëpunim me partnerë lokalë dhe ndërkombëtarë shoqëria ofron shërbimeve financiare me profesionalizëm të lartë.

Lexo më shumë

Lajme

Drejt zbulimit të fituesve të konkursit ndërkombëtar "Bursa Virtuale e Titujve"

09.02.2022 - Pas rreth gjashtë javëve të konkurimit, pritet të zbulohen më 15 shkurt 2022 skuadrat fituese të... Lexo më shumë

Interesim i madh i studentëve për konkursin Bursa Virtuale e Titujve

24.06.2021 - U zhvillua sot trajnimi i parë për studentët e universiteteve në vend mbi konkursin ndërkombëtar me... Lexo më shumë

Mbahet mbledhja e 11-të e Rrjetit Shqiptar për Edukimin Financiar

21.05.2021 -  Nën kujdesin dhe drejtimin e Shoqatës Mikrofinanca Shqiptare, u organizua takimi i 11-të (njëmbëdhjetë... Lexo më shumë

AMF takim me tregun e fondeve dhe të kapitaleve mbi efektet e pandemisë COVID-19

18.06.2020 - Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare organizoi sot një takim me drejtues të shoqërive administruese të... Lexo më shumë

Tregu i titujve

Edukim mbi Tregun e Letrave me Vlerë

Informacioni i mëposhtëm informues është pjesë e programeve edukuese të Autoritetit Mbikqyrës Financiar, drejtuar publikut të gjerë me synim njohjen me tregun financiar jobankar.

Lexo më shumë.

Edukimi

Programet edukuese të Bankës së Shqipërisë

Projektet e edukimit financiar të Bankës së Shqipërisë ofrojnë prezantimin tek publiku të institucionit të bankës qendrore si dhe synojnë kultivimin dhe përforcimin e një kulture financiare në shoqërinë shqiptare.

Lexo më shumë.

Legjislacioni

Legjislacioni financiar

Ministria e Financave dhe Ekonomisë ofron një databazë të detajuar të të gjithë legjislacionit, vendimeve dhe akteve të tjera dytësore në sektorin financiar. Mund të konsultoni më tej faqen zyrtare të saj..

Lexo më shumë.

Rruga Ismail Qemali, pallati Green Park, kulla 1, kati 2-të, Tiranë, Shqipëri.
info@asta.al
+355682081438